Bestyrelsen i KBH K Commerce & Culture (Københavns cityforening) inviterede Stine Grubbe ind med debatoplæg, som debatholder og idéudvikler.

En særdeles levende og engageret debat resulterede i enighed om en række initiativer som ville skabe inspiration og engagere cityforeningens medlemmer – og med indspark og idéer til fokusområdet ‘Hvordan skaber vi en levende by, og får livet ud i butikkerne også’.

Kontakt Retail Rebel hvis I også har brug for at få sat skub på debatten med et debatoplæg eller peptalk.

Detailhandel og butiksinspiration. Foredrag og workshops for butikker.